Sở Công thương Nam Định - Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương Việt Nam
8:20' 16/5/2011

Ngày 10/5/2011, Sở Công Thương Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Công Thương Việt Nam (14-5-1951 - 14-5-2011). Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn.Phát huy vai trò, truyền thống của Ngành Công Thương Việt Nam, những năm qua, Ngành Công Thương Nam Định đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2001-2010, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt mức tăng bình quân 20,4%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng từ 13% năm 2000 lên 27,6% năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.834 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với năm 2000. Toàn tỉnh hiện có 4/12 KCN đã quy hoạch được đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút 113 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 11.128 tỷ đồng và 143 triệu USD, xây dựng hạ tầng 20 CCN, thu hút 376 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 2.207 tỷ đồng. Có 94 làng nghề được duy trì và phát triển. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35.120 cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho 165 nghìn lao động. Giai đoạn 2001-2010, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm; năm 2010 đạt 253,3 triệu USD, tăng 4,5 lần so với năm 2000. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 30 nghìn cơ sở kinh doanh thương mại, thu hút 53 nghìn lao động. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng từ 2.850 tỷ đồng năm 2000 lên trên 11.300 tỷ đồng năm 2010 với mức tăng bình quân gần 20%/năm. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch, quản lý thị trường, điện năng… từ tỉnh đến các địa phương tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Ngành Công Thương Nam Định tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phấn đấu đưa tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP của tỉnh đạt 39,5% vào năm 2015. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22-23%/năm, giá trị hàng xuất khẩu đạt 420 triệu USD trở lên, giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 12-13%/năm, v.v…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả Ngành Công Thương tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Ngành Công Thương cần triển khai thực hiện tốt các quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, các khu, CCN; thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư; tăng cường và nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công; chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, cải tiến mẫu mã, đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường công tác quản lý thị trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.