Thông tư 19/2013/TT-BCT, Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
15:35' 6/8/2013

Ngày 31/7/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 1/8/2013, giá bán điện bình quân được nâng lên mức 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đ/kWh tương ứng tăng 5% so với giá bán điện bình quân đang áp dụng là 1.437 đ/kWh.

Theo đó, giá bán lẻ điện bậc thang cho mục đích sinh hoạt như sau:STT

Mức sử dụng của một hộ trong tháng

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

993

2

Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thông thường)

1.418

3

Cho kWh từ 101 - 150

1.622

4

Cho kWh từ 151 - 200

2.044

5

Cho kWh từ 201 - 300

2.210

6

Cho kWh từ 301 - 400

2.361

7

Cho kWh từ 401 trở lên

2.420

 

Thông tư 19/2013/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/8/2013 thay thế thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012./.