Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 2743
  • Tất cả: 132670
Lượt xem: 1199
Kết quả hoạt động ngành Công thương 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 … cùng với nỗ lực chung của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Ước 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 23.183 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016, đạt 47,7% kế hoạch năm. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 18,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,4%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 13,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 32.343 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2016. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 13%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 11%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại:

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 597,5 triệu USD, tăng 33,7% so cùng kỳ năm trước, đạt 49,8% kế hoạch năm. Trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương ước đạt 17,9 triệu USD, tăng 7%; Các doanh nghiệp địa phương ước đạt 255,6 triệu USD, tăng 34,9%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 324 triệu USD, tăng 34,5% so cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu: Hàng may mặc ước đạt 480 triệu  USD, tăng 32,6%; lâm sản ước đạt 18 triệu USD, tăng 32,7%;  hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 3 triệu  USD, tăng 0,6%...

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 427,8 triệu USD, tăng 31,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương ước đạt 13 triệu USD, tăng 8,5%; Các doanh nghiệp địa phương ước đạt 182,5 triệu USD, tăng 29%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 232,3 triệu USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 17.338,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 6 tháng năm nay tăng 0,31% so với cùng kỳ năm trước.

Một số kết quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương:

Xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch và cơ chế chính sách

Chủ trì và phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch. Đang triển khai xây dựng CCN Mỹ Thắng và mở rộng CCN Xuân Tiến.

Chủ trì và phối hợp với các ngành, UBND các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản và thành phố Nam Định xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nam Định và các vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định và quyết định về phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh cho UBND cấp huyện quản lý.

Công tác quản lý thị trường

Phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP triển khai công tác tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng Ban chỉ đạo 389/ĐP  đã kiểm tra 2.904 lượt, xử lý 1.507 vụ với tổng số tiền là 18.242 triệu đồng trong đó phạt vi phạm hành chính 7.019 triệu đồng, hàng hóa tịch thu trị giá 687,7 triệu đồng, truy thu thuế 10.500 triệu đồng, bán thanh lý hàng tịch thu 35,2 triệu đồng. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.430 lượt vụ, xử lý 846 hành vi vi phạm, số tiền vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ trị giá 2.488,56 triệu đồng.                                                       

Công tác quản lý công nghiệp:

Làm việc với UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin phản hồi về cơ chế, chính sách cũng như các vấn đề mà doanh nghiệp gặp khó khăn báo cáo, tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 báo cáo UBND tỉnh để tổ chức thực hiện.

Công tác quản lý thương mại, thương mại điện tử:

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng nông sản, thủy sản trên địa bàn xây dựng Website thương mại điện tử với các giải pháp bán hàng trực tuyến để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp lớn, các Trung tâm thương mại, siêu thị đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh khai thác nguồn hàng, tổ chức các chương trình khuyến mại, cam kết bình ổn giá cả thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong các dịp lễ hội.

Chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại lớn tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) và phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị Bảo vệ người tiêu dùng với chủ đề “Doanh nghiệp và người tiêu dùng”.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới:

Hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới các tiêu chí về điện, chợ và tham gia đoàn thẩm định thực tế các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.Từ đầu năm đến nay đã thẩm định và đánh giá đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn và số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cho 51 xã, thị trấn của 8 huyện và thành phố Nam Định, nâng tổng số xã được công nhận đạt tiêu chí số 4 là 163 xã; đạt tiêu chí số 7 là 122 xã, cơ bản đạt 10 xã.

Công tác quản lý năng lượng:

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc cung ứng điện của Công ty Điện lực Nam Định. Phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định rà soát lập danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên cho các khách hàng sử dụng điện khi xảy ra thiếu nguồn; thực hiện đầu tư lưới điện và TBA năm 2017 theo Quy hoạch điện đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước đầu tư nhà máy Nhiệt điện Nam Định.

Phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017 và các hoạt động tiết kiệm điện.

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Ý Yên... thống nhất hướng tuyến cho công trình xây dựng đường dây và TBA 110kV Yên Thắng, hướng dẫn truyền tải Điện Ninh Bình triển khai xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ lưới điện 220kV trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến vào hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung.

Công tác kỹ thuật an toàn môi trường

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động tại một số đơn vị. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Kiểm tra việc đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng và một số cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn huyện Trực Ninh, Hải Hậu và Ý Yên.

Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 104 người; cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng cho 78 người; kỹ thuật an toàn hóa chất cho 39 người.

Tham gia cùng đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn tại một số cơ sở kinh doanh hóa chất.

Công tác thanh tra, kiểm tra:

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh điện năng; về đầu tư, cải tạo quản lý vận hành lưới điện đảm bảo an toàn các công trình lưới điện tại tại Điện lực huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nghĩa Hưng. Phối hợp với Công ty Điện lực kiểm tra giải quyết vụ vi phạm hàng lang lưới điện 220kV tại đường Trường Chinh và đường Giải Phóng - TP Nam Định.

Công tác xúc tiến thương mại

Tổng hợp, xây dựng và phát hành bản tin Công nghiệp - Thương mại  cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Hỗ trợ 13 lượt doanh nghiệp tham gia 18 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 5 hội chợ triển lãm thương mại: Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Ninh Bình 2017, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 27 (Vietnam Expo 2017) tại Hà Nội, Hội chợ Hùng Vương 2017 tại thành phố Việt Trì, Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX tại Hà Nội, Hội chợ quốc tế Festival biển Nha Trang 2017. Phối hợp với UBND các huyện Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu chỉ đạo tổ chức các hội chợ thương mại trên địa bàn.

Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin mới về hội nhập kinh tế quốc tế cho hơn  200 đại biểu các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Công tác khuyến công: Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị triển khai các chương trình khuyến công năm 2017, tập trung vào các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ở các ngành cơ khí - điện, sản xuất thực phẩm chức năng, chế biến đồ gỗ và gỗ TCMN ...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ năm 2017 của ngành và ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm ngành Công Thương phấn đấu để đạt các chỉ tiêu của ngành:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 25.451tỷ đồng để cả năm đạt 48.634 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt trên 602,5 triệu USD để cả năm vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch 1.200 triệu USD);

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 17.631,1 tỷ đồng để cả năm đạt 34.970 tỷ đồng.

Những công tác trọng tâm.

Xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch và cơ chế chính sách:

Hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh Đề án phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nam Định và các vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2018.

Công tác quản lý công nghiệp:

Phối hợp với các ngành, UBND các huyện triển khai các dự án xây dựng mới, mở rộng CCN theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ; đề cử sản phẩm tham gia bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trình Hội đồng cấp quốc gia.

Công tác quản lý thương mại, thương mại điện tử:

Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin triển khai các lớp đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa công tác phục vụ Tết Nguyên đán 2018.

Thẩm định tiêu chí số 7 về chợ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo 389/ĐP và phối hợp với các ngành thành viên triển khai công tác tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp tết trung thu và những tháng cuối năm.

Công tác quản lý năng lượng:

Theo dõi, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư theo Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Kiểm tra Công ty Điện lực Nam Định và Điện lực một số huyện. Đôn đốc việc thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2017.

Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn điện cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện đối với xã và huyện nông thôn mới.

Công tác kỹ thuật an toàn môi trường:

Tăng cường công tác quản lý và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng theo quy định. Hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định  hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức tập huấn phổ biến Luật chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Phối hợp với trung tâm kiểm định kỹ thuật công nghiệp I kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra an toàn hóa chất tại các đơn vị theo kế hoạch.

Công tác quản lý thị trườngThực hiện tốt nhiệm vụ thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh và trực tiếp chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Chú trọng kiểm tra theo chuyên đề một số lĩnh vực, mặt hàng như vật tư nông nghiệp, đồ điện, gia dụng, kinh doanh xăng dầu, an toàn thực phẩm...

Công tác thanh tra: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 01/12/2016.

Công tác xúc tiến thương mại:

Tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh và các doanh nghiệp phân phối của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương,Thái Nguyên…).

Tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung cầu khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Hội chợ đặc sản vùng miền tại tỉnh Hưng Yên.

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và các hội chợ triển lãm thương mại trong nước.

 Công tác khuyến công: Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án khuyến công từ nguồn kinh phí địa phương và trung ương trong các lĩnh vực: Đào tạo nghề; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ xây dựng quy hoạch, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Triển khai, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành./.

N: Phòng KHTH

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định