Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 2760
  • Tất cả: 132687
Lượt xem: 874
Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

Việc quy hoạch phát triển điện lực nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phầm (GRDP) bình quân toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 7,5-8,0%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt 6,7-7,0%/năm và giai đoạn 2026 – 2035 đạt 5,5% - 6,0%/năm. 

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương Nam Định đã phối hợp với Viện Năng lượng- Bộ Công Thương lập đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” qua đó là căn cứ để đầu tư phát triển lưới điện. Đến nay cả 2 hợp phần đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại các quyết định:

+ Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thuộc Dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035”

+ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”

Sở Công Thương đã tổ chức công bố và bàn giao Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035" đến các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố để quản lý thực hiện. Sở Công Thương Nam Định có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được duyệt.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành./.

N: Phòng QLNL

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định