Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 2726
  • Tất cả: 132653
Lượt xem: 481
Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017: Nâng cao nhận thức và tuân thủ phát luật về ATVSLĐ

Tháng hành động lần thứ I về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 1 - 30/5/2017 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các TNLĐ và bệnh nghề nghiệp”.

Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nam Định lần thứ 1 năm 2017 với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu của Tháng hành động là bảo đảm thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

Triển khai kế hoạch của tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 214/KH-BCĐ trong đó tập trung triển khai một số hoạt động cụ thể sau:

Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ: Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động; tuyên truyền về Luật ATVSLĐ. Hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; các hướng dẫn cụ thể về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương và các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ.

Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ: tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong Tháng hành động. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ: Phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về AT, VSLĐ; về thực thi hiệu quả Luật AT, VSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh..

Qua quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã thu được nhưng kết quả khá tích cực đặc biệt trong đó phải kể đến những thay đổi trong nhận thức, chuyển đổi trong hành vi của người đứng đầu các doanh nghiệp đã thực sự tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong công tác ATVSLĐ. Ngày càng có nhiều đơn vị quan tâm đến công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Thể hiện rõ nhất đó là việc các đơn vị đã chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra trong việc thanh, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ tại đơn vị thay vì trốn tránh hoặc làm đối phó như trước đây. Thậm chí, nhiều đơn vị còn coi những đợt kiểm tra là cơ hội để họ hoàn thiện hơn công tác đảm bảo ATVSLĐ ở đơn vị mình. Một số tồn tại thường gặp tại các doanh nghiệp như công tác vệ sinh công nghiệp chưa đảm bảo, người lao động của một số doanh nghiệp vẫn chưa được tập huấn về công tác ATVSLĐ đã dần được khắc phục. Tuy nhiên vẫn còn một số ít doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác ATVSLĐ, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác thanh, kiểm tra.

Để công tác ATVSLĐ nói chung và Tháng hành động về ATVSLĐ nói riêng đạt được hiệu quả thiết thực cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, phát huy vai trò và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác, kể cả của tư nhân vào hoạt động ATVSLĐ trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

N: Phòng KTATMT
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định