Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 780
  • Tất cả: 72084
Lượt xem: 60
Công tác xây dựng điện nông thôn và chợ nông thôn của các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, tỉnh Nam Định có nhiều thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp nên đã xác định xây dựng NTM  là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi ban hành các Chỉ thị về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, giai đoạn 2016-2020, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình bằng nhiều hình thức, phát huy quyền làm chủ của dân trong việc quản lý và kiểm tra, giám sát về thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

Để trở thành một xã NTM, mỗi địa phương cần phải hoàn thiện đủ 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia do Chính phủ ban hành. Trong đó tiêu chí điện nông thôn, tiêu chí chợ nông thôn yêu cầu đạt chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, trước đây hầu hết các chợ ở khu vực nông thôn đều chưa đạt chuẩn và việc đầu tư xây dựng hệ thống các chợ theo tiêu chí NTM hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, hệ thống điện chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, chất lượng điện áp giờ cao điểm chưa đảm bảo...Thực hiện các chỉ thị về xây dựng NTM của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, để thay đổi bộ mặt của hệ thống điện, chợ nông thôn, Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc, giám sát các địa phương trong việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các chợ theo tiêu chí, đề nghị Bộ Công Thương đề xuất ngành điện quan tâm hơn nữa việc cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn ở các xã nhằm nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn.

Về Tiêu chí điện nông thôn: Sở Công Thương phối hợp với Viện Năng Lượng - Bộ Công Thương đã lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong đó có quy hoạch đến lưới điện hạ áp của các xã.

 Đến nay lưới điện nông thôn trên toàn tỉnh về cơ bản đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Đối với các xã đã được công nhận đạt tiêu chí số 4 về điện chất lượng điện áp đã đảm bảo vào giờ cao điểm, lưới điện trung áp và hạ áp đã đáp ứng được nhu cầu của phụ tải, tổn thất điện năng đã giảm đáng kể so với trước. Công tác an toàn điện nói chung và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp được thực hiện rất hiệu quả. Nhiều khu dân cư, khu nuôi trồng nằm xa trung tâm xã đã được ngành điện đầu tư các trạm biến áp chống quá tải, thay dây dẫn từ đó đã giảm tỷ lệ tổn thất trên đường dây, chất lượng điện áp đạt theo tiêu chuẩn. Các xã đã đạt được điện áp định mức theo quy định vào giờ cao điểm. Chất đường dây tương đối đảm bảo, toàn bộ đường dây trung áp đã được cải tạo, thay mới đảm bảo yêu cầu cung cấp điện, xóa bỏ được lưới điện 6kV và 10kV. Toàn bộ hệ thống dây trần cũ, nhiều mối nối đã được thay thế bằng cáp vặn xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giảm tổn thất trên đường dây. Hệ thống cột đã được cải tạo, thay mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết quả thực hiện  tính đến hết tháng 6 năm 2017: Tổng số xã đạt chuẩn 209/209 xã.

Về Tiêu chí chợ nông thôn: Triển khai tốt công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch chợ nông thôn, quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tập quán thói quen mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương, song phải đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với quy hoạch hệ thống chợ toàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp. Hướng dẫn đôn đốc các địa phương trong việc cải tạo, nâng cấp các chợ theo tiêu chí, đồng thời việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn phải dựa trên quy mô số hộ kinh doanh tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí tốn kém vì đa số chợ nông thôn chỉ phục vụ nhu cầu giao thương trong địa bàn xã nên quy mô nhỏ. Sở Công Thương hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 cho phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2017: Tổng số xã đạt chuẩn 126/169 xã có chợ.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Huyện Hải Hậu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2015, Nam Định được Trung ương đánh giá là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng nhất trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Dự kiến đến hết năm 2017, tỉnh Nam Định tiếp tục phấn đấu có 4 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy về đích huyện nông thôn mới

N: Phòng QLTM
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.