Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 772
  • Tất cả: 72076
Lượt xem: 95
Chính sách tín dụng, lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp và kết quả 3 năm (2014-2017) thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chính sách tín dụng, lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp:

Từ năm 2012, Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đối với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2016, lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một Nghị quyết riêng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm và thừa nhận vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế đất nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều văn bản triển khai các chương trình, giải pháp tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ, tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế đồng thời thường xuyên chỉ đạo công tác đối thoại, kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp từ đó tạo ra sự gắn bó, chia sẻ, đồng hành giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Về chương trình, chính sách tín dụng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp đã và đang được ngân hàng triển khai thực hiện gồm:

 (1) Cho vay thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Chính sách tín dụng phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67.

(3) Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (Nghị định 55) thay thế Nghị định 41 ngày 12/4/2010.  

 (4) Chương trình cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016 của NHNN Việt Nam.

 (5) Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Thống đốc NHNN.   

Về chính sách lãi suất:

- Lãi suất cho vay hiện tại 7%/ đối với 5 lĩnh vực, ngành kinh tế ưu tiên bao gồm:

+ Phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

+ Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;

+ Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

+ Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

- Mức lãi suất cho vay theo Nghị định 67, đối với cho vay trung và dài hạn là 7%/năm chủ tàu chỉ phải trả từ 1-3%/năm còn lại được ngân sách nhà nước cấp bù; cho vay ngắn hạn 6,5%/năm;

- Mức lãi suất cho vay theo Quyết định 813/QĐ-NHNN thấp hơn từ 0,5 đến 1,5%/năm so với lãi suất thông thường cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại.

Kết quả thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp

Về triển khai thực hiện Chương trình:

Từ năm 2014 đến 2016, NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức được 05 hội nghị đối thoại, kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp với khoảng 1.700 lượt doanh nghiệp tham dự chương trình, tại hội nghị có nhiều ý kiến được trao đổi thẳng thắn, cởi mở và thiết thực, ngay sau hội nghị đã tổ chức ký kết được 34 hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp với tổng giá trị cam kết cho vay là 3.082 tỷ đồng.

Kết quả kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp:

- Dư nợ cho vay trên địa bàn đến 31/5/2017 là 42.278 tỷ đồng tăng 59,5% so với năm 2014, trong đó cho vay đối với doanh nghiệp là 16.457 tỷ đồng tăng 58,7% so với năm 2014 và chiếm 38,9% tổng dư nợ trên địa bàn;

- Đến nay đã có 248 khách hàng vay tham gia Chương trình, tổng số hợp đồng đã ký kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh là 264. Trong đó:

+ Cho vay mới và tăng hạn mức tín dụng: Có 208 hợp đồng tín dụng cam kết cho vay mới và tăng hạn mức tín dụng, tổng trị giá cam kết giải ngân 4.717 tỷ đồng, kết quả đã thực hiện giải ngân đến nay là 3.454 tỷ đồng, bằng 73% so với cam kết, lãi suất cho vay được các ngân hàng thương mại áp dụng ở mức hợp lý, được doanh nghiệp chấp nhận và thoả thuận.

+ Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay: Có 56 hợp đồng tín dụng với dư nợ 469 tỷ đồng được cam kết điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản vay cũ.

- Kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ trên địa bàn tỉnh:

+ Chương trình cho vay phát triển thủy sản: Đến nay trong tổng số 50 tàu (34 tàu đóng mới, bổ sung và 16 tàu đóng mới thay thế) được UBND tỉnh phê duyệt, ngân hàng đã nhận 34 hồ sơ, ký hợp đồng cho vay 33 tàu, tổng giá trị cam kết cho vay là 519 tỷ đồng, đã giải ngân theo khối lượng thực tế là 506 tỷ đồng, số tiền còn dư nợ 492 tỷ đồng;

+ Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 có dư nợ 35,7 tỷ đồng.

+ Chương trình cho vay đối với chăn nuôi, thuỷ sản quy định tại Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, dư nợ 816,9 tỷ đồng.

+ Chương trình cho vay công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015, Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016,  dư nợ 429,7 tỷ đồng.

+ Cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có dư nợ 18.729 tỷ đồng chiếm 44,3% dư nợ toàn tỉnh.

Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp đã được triển khai đa dạng, tạo được sự đồng thuận, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối sử dụng vốn có hiệu quả, giúp các doanh nghiệp khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới,  NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục cho vay, tiếp tục cải tiến, đa đạng hóa, tối ưu hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả, dễ tiếp cận, đổi mới phương thức tiếp cận tín dụng phù hợp với thực tế chuyển biến của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao kỹ năng thẩm định, giảm bớt thời gian thẩm định nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

     N: NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.