image banner
Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/2024/NĐ-CP 27/03/2024 Nghị định quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
Lượt xem: 7
Tải về
32/2024/NĐ-CP 15/03/2024 Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Lượt xem: 17
Tải về
24/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 5
Tải về
72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 267
Tải về
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 131
Tải về
18/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Lượt xem: 160
Tải về
03/2023/NĐ-CP 10/02/2023 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Lượt xem: 159
Tải về
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Lượt xem: 179
Tải về
17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Lượt xem: 205
Tải về
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Lượt xem: 153
Tải về
12345678
Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 03/GP-TTĐT-STTTT ngày 26/10/2023.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang