image banner
Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1328/KH-SCT 30/11/2022 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Lượt xem: 182
Tải về
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 169
Tải về
998/KH-SCT 27/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trong lĩnh vực ngành Công Thương
Lượt xem: 160
Tải về
25-HD/BCĐTW 01/08/2022 Hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực
Lượt xem: 136
Tải về
46-HD/BTGĐUK 30/06/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2022
Lượt xem: 199
Tải về
380-CV/ BTGTU 26/05/2022 Tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 207
Tải về
309/KH-SCT 30/03/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 của Sở Công Thương
Lượt xem: 212
Tải về
164/KH-SCT 30/03/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực ngành Công Thương
Lượt xem: 202
Tải về
91/KH-UBND 30/03/2022 Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Nam Định
Lượt xem: 209
Tải về
113/KH-UBND 01/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
Lượt xem: 235
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 03/GP-TTĐT-STTTT ngày 26/10/2023.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang