Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
380-CV/ BTGTU 26/05/2022 Tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 25
Tải về
309/KH-SCT 30/03/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 của Sở Công Thương
Lượt xem: 25
Tải về
164/KH-SCT 30/03/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực ngành Công Thương
Lượt xem: 45
Tải về
91/KH-UBND 30/03/2022 Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Nam Định
Lượt xem: 35
Tải về
113/KH-UBND 01/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
Lượt xem: 39
Tải về
162/KH-SCT 23/02/2022 Kế hoạch công tác phòng,chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về
164/KH-SCT 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực ngành Công Thương
Lượt xem: 25
Tải về
62/UBND-VP7 22/02/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính Phủ
Lượt xem: 26
Tải về
86/NQ-CP 06/08/2021 Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 163
Tải về
45/NQ-CP 16/04/2021 Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh ông nghiệp hóa, hiện đại hóa
Lượt xem: 172
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang