Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 586
  • Trong tuần: 788
  • Tất cả: 964,624
Lượt xem: 728

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ngành Công thương

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Công thương Nam Định đã hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó là nỗ lực chung của cộng đồng doanh nghiệp, nên hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh ổn định và tăng trưởng, là điểm sáng, là động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2020. Cụ thể như sau:

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 ước tăng 7,47% so với cùng kỳ năm 2019. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng so với năm 2019: sản xuất dệt tăng 2%; sản xuất trang phục tăng 14,8%; sản xuất chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 5,5%; sản xuất kim loại tăng 8,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 13,3%; sản xuất giường tủ, bàn ghế tăng 11,5%...

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tăng 13,5% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp các huyện, thành phố đều có mức tăng trưởng so với năm trước.

Chỉ số sử dụng lao động năm 2020 của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 2,60% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,75%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 1,26% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,76%.

Tình hình sản xuất và đầu tư của các khu, cụm công nghiệp: Tính đến nay đã có 485 cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký là 4.153,4 tỷ đồng, đã thực hiện 3.798,8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đóng góp tỷ trọng đáng kể vào ngành công nghiệp của các huyện, thành phố. Giá trị SXCN (theo giá SS 2010) ước đạt 9.910 tỷ đồng, tăng 8,6 % so cùng kỳ năm 2019. Tổng số lao động trong các cụm công nghiệp khoảng 19.995 người. Năm 2020 có 7 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 16,6 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 07 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 15,3 triệu USD và 61,1 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn các KCN có 185 dự án đầu tư của 159 nhà đầu tư thứ cấp; Trong đó có 52 dự án của 48 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký là 7.602 tỷ đồng và 1,001 tỷ USD, vốn thực hiện là 4.218 tỷ đồng và 625 triệu USD.

Hoạt động thương mại

Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 3.383 tỷ USD, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.200 triệu USD, tăng 10% so với năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng may mặc ước đạt 1.373 triệu  USD; da giày, túi xách, dép ước đạt 376,9 triệu USD; lâm sản ước đạt 39,9 triệu USD...Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.183,7 triệu USD, tăng 9,4% so cùng kỳ năm trước.Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 763,6 triệu USD; da và các mặt hàng liên quan ước đạt 180,5 triệu USD; bông, xơ, sợi dệt ước đạt 91,9 triệu USD.

Thương mại nội địa: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 47.082,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Có 7/11 nhóm mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chỉ số giá tiêu dùng nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 11%; Giáo dục tăng 4,65%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,5%; Đồ uống thuốc lá tăng 1,09%...

Công tác quản lý nhà nước

Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch và các cơ chế chính sách: Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề xuất chương trình công tác năm 2021 trình UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 ngành Công Thương; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong lĩnh vực ngành; Tham mưu cho UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025, về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Nam Định; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường tiêu dùng trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong lĩnh vực ngành Công Thương; Xây dựng báo cáo trong lĩnh vực ngành về tình hình thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch trung ương và địa phương; Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2020.

Công tác quản lý công nghiệp: Theo dõi, báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên và cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản. Tham gia ý kiến giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, huyện Nam Trực; Tham mưu cho UBND tỉnh về việc cho phép bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong CCN Xuân Bắc, huyện Xuân Trường; Tham gia ý kiến vào hồ sơ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu và việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên; Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030; Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030; Điều chỉnh ranh giới và diện tích CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Hải Phương; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng. Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Nam Định; Hướng dẫn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 và các nghệ  nhân ưu tú hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú; Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp; Xây dựng các báo cáo: về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Báo cáo triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Báo cáo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã CN-TTCN giai đoạn 2021-2030 của ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX, tiêu chí số 13 Chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới;  Rà soát các quy hoạch giai đoạn 2010 – 2020; Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình phát triển làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh; hiện trạng và định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo về việc triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo công tác triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV; Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.

Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế: Tham mưu cho Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác Hội nhập kinh tế quốc tế; Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các Hội nghị trực tuyến Phổ biến nội dung các Hiệp định EVFTA; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia; Phối hợp với các Sở, ngành, hiệp hội thông tin tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh để chủ động tổ chức các hoạt động xuất nhập khẩu; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Nam Định và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19; Báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động thương mại và đề xuất kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng các kịch bản và phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19; Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh siêu thị, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương, người lao động và khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương triển khai lập Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo tình hình cung cầu hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu; kế hoạch phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2020; Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo về việc đề xuất nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2025; Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định.Tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho đại diện và nhà phân phối của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương triển khai tiếp nhận và đảm bảo vận hành Hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng 1800.6838; Triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng), hạn chế kinh doanh (rượu, thuốc lá); Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực kinh doanh thực phẩm quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Nam Định”; Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh chuẩn bị lực lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nam Định; Phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức hướng dẫn trực tuyến cho cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nam Định thông qua phần mềm thuongmainamdinh.vn; Phối hợp với Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương triển khai xây dựng 01 mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại thành phố Nam Định; Xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo chủ đề của Bộ Công Thương: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới.

Công tác quản lý năng lượng: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc cung ứng điện của Công ty Điện lực Nam Định cung cấp điện an toàn, ổn định trong các dịp lễ, Tết ... Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện cao áp tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hành lang bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Nam Định lập danh sách khách hàng ưu tiên năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh; Phối hợp với Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty điện lực miền Bắc, Công ty điện lực Nam Định và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (có sử dụng đất) đề xuất giải pháp để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Thẩm định hồ sơ xin điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 của 08 doanh nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh cho Dự án bệnh viện 700 giường; Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch cho Trạm biến áp 110kV Rạng Đông 1 và 2; Phối hợp với Viện Năng lượng khảo sát mặt bằng lắp đặt TBA500kV cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định. Tham gia  đàm phán và ký tắt bản Hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp các danh mục điện gió trên địa bàn tỉnh; Thống kê các đơn vị có mặt bằng mái lớn đề xuất phương án điện mặt trời; Khảo sát tiềm năng phát triển khí sinh học trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công Thương; Hướng dẫn Công ty Cổ phần Năng lượng Greenity Nam Định chỉnh sửa Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định vào Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia trình UBND tỉnh. Phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đầu tư cho dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định theo quy định; Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Bộ Công Thương; Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Công ty Điện lực Nam Định và các đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ, giảm giá điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện hỗ trợ, giảm giá điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công Thương; Tổ chức Hội nghị hướng tuyến cho các dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Giao Thanh, Đông Bình, Thịnh Long - Hải Hậu; Đường dây 110kV Ninh Bình - Trình Xuyên (mạch 2); Đường dây xuất tuyến 110kV Lộ 173, 174 sau TBA 220kV Trực Ninh; Phối hợp chỉ đạo công tác cải tạo, di dời các đoạn tuyến đường dây hạ thế 0,4kV để giải phóng mặt bằng trên địa phận huyện Vụ Bản thuộc dự án “Xây dựng đường Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê hữu sông Đào đến QL21B”; Rà soát diện tích đất dưới các tuyến đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh hiện nay đã được tháo dỡ; Theo dõi nắm bắt tình hình đầu tư cải tạo lưới điện của ngành điện trên địa bàn. Năm 2020 đầu tư 47 dự án với tổng mức đầu tư 436 tỷ đồng. Theo dõi tình hình thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Nam Định, vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW3)” với tổng mức đầu tư 100,4 tỷ đồng, dự kiến đóng điện hoàn thành trước tháng 6/2021; Tổ chức lớp tập huấn Kiểm tra viên Điện lực năm 2020 và cấp thẻ cho 59 học viên. Lực lượng kiểm tra viên Điện lực đã kiểm tra và lập 4.560 biên bản, số vụ vi phạm phát hiện về trộm cắp điện là 40 vụ, xử lý truy thu và bồi thường đối với các trường hợp vị phạm với số tiền là 555 triệu đồng; Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 12 dự án; Thẩm định 41 công trình đường dây và TBA; Tham gia ý kiến hồ sơ TKCS theo nhiệm vụ ngành cho 06 dự án.

Công tác kỹ thuật an toàn môi trường: Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương và phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn thanh kiểm tra liên ngành về ATTP trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân và tháng ATTP theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ xã, huyện làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Thẩm định cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ATTP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất,kiểm tra và xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng theo quy định; Xây dựng và tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2020 trong lĩnh vực được phân công; Tổ chức triển khai và báo cáo Bộ Công Thương về công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, quản lý an toàn thực phẩm, tình hình sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2020; Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ngành Công Thương năm 2020; Hướng dẫn và tổng hợp xây dựng báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tiếp nhận 21 hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm dệt may của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Cập nhật, nắm bắt tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu của các đơn vị, doanh nghiệp phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Rà soát lao động chuyên gia nước ngoài tại các cơ sở công nghiệp, năng lượng, thương mại trên địa bàn báo cáo Bộ Công Thương.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, trong năm; Xây dựng Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại cơ quan văn phòng Sở; Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trong năm 2020. Tổ chức chương trình phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua Số 2 ngành Thanh tra; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 05/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng cho các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thuộc công đoàn ngành Công Thương quản lý và toàn thể cán bộ công chức của Sở và các đơn vị trực thuộc; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai 14 chương trình khuyến công, trong đó có 04 Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; 10 chương trình ứng dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất; Xây dựng kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực Công Thương giữa tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội trên cơ sở nội dung thỏa thuận hợp tác tại thông báo số 2198-TB/TU ngày 5/9/2019 của thành ủy Hà Nội kết luận Hội nghị giữa Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và khai thác mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu: Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia bán hàng tại  “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các  Sàn thương mại điện tử; Trong năm đã tổ chức, hỗ trợ cho 85 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tham gia 12 hội chợ thương mại và 5 hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Gia Lai, Quảng Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên…; Phối hợp với các Sở, ngành, UBND thành phố Nam Định tổ chức thành công Hội chợ Công thương – Khu vực phía Bắc Nam Định năm 2020 với quy mô gần 300 gian hàng tiêu chuẩn và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tại Nam Định với sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan. Rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính ban hành mới cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyệntrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công bố. Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ sử dụng các phần mềm ứng dụng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương. Phối hợp cùng Sở Thông tin truyền thông trong ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động; Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn và đúng hạn 4.326 hồ sơ, trong đó tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96.5%. Thực hiện triển khai TTHC cấp độ 3 và cấp độ 4 với tỉ lệ trên 60% TTHC thực hiện đạt cấp độ 3 và trên 30% TTHC đạt cấp độ 4 trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương của các huyện và thành phố Nam Định: Các huyện và thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của UBND tỉnh ở địa phương một cách chủ động và tích cực. Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực ngành, đặc biệt là quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và quy hoạch điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Khuyến khích và kêu gọi các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Phát triển các làng nghề, ngành nghề có thế mạnh, truyền thống sử dụng nhân lực tại chỗ như dệt may, da giầy, cơ khí, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ…; Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các chương trình khuyến công về trình diễn các mô hình kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tham gia hội chợ, kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa do Sở Công thương Nam Định và các tỉnh thành trong nước tổ chức; Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn và ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, bán lẻ các trang thiết bị y tế trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp với các ngành chức năng, đội quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các vụ vi phạm; Triển khai về việc tăng cường công tác quản lý hoá chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liểu nổ công nghiệp; Triển khai cho các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí và ngăn chặn tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện; Thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu và thuốc lá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Phương hướng, nhiệm vụ

Về phát triển công nghiệp: Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Thực hiện phân bố không gian phát triển công nghiệp phù hợp theo từng vùng, địa phương. Kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông và tiếp tục triển khai giai đoạn II. Phấn đấu sớm hoàn thành thủ tục thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận, mở rộng khu công nghiệp Bảo Minh, Khu công nghiệp Hồng Tiến và tháo gỡ vướng mắc Khu công nghiệp Mỹ Trung để thực hiện phát triển các ngành công nghiệp, chú trọng về công nghiệp phụ trợ có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách.Chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tập trung triển khai dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I.

Về phát triển thương mại: Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại theo hướng hiện đại, văn minh theo quy hoạchđã được phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục để sớm xây dựng, đưa vào hoạt động Dự án Tổng kho và cảng xuất - nhập xăng dầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật.

Mục tiêu chủ yếu: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 phấn đấu tăng từ 14% trở lên so với năm 2020; Giá trị hàng xuất khẩu đạt 2.500 triệu USD.

Một số giải pháp chủ yếu

Quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các quy hoạch ngành trên địa bàn: Quy hoạch phát triển công nghiệp, Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch phát triển các ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2025, có xét đến 2035; Tiếp tục triển khai Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trong đó: Đôn đốc, sớm hoàn thành xây dựng CCN Thịnh Lâm (huyện Giao Thủy), CCN Yên Dương(huyệnÝ Yên), mở rộng CCN Xuân Tiến (huyện Xuân Trường); tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng hạ tầng CCN Thanh Côi (huyện Vụ Bản), CCN Yên Bằng, huyệnÝ Yên; CCN làng nghề Hải Vân (huyện Hải Hậu), mở rộng CCN Đồng Côi (huyện Nam Trực); Tập trung phối hợp với các ngành, UBND các huyện thành phố Nam Định rà soát, xây dựng các định hướng, phương án phát triển công nghiệp, thương mại, điện lực, cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển công nghiệp, thương mại: Chủ động và phối hợp với các ngành, UBND các huyện nắm sát tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất với tỉnh giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, lưu thông, bảo đảm cân đối cung cầu, đẩy mạnh xuất khẩu; Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Huy động các nguồn vốn để phục vụ cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, điện, điện tử. Kêu gọi các doanh nghiệp về nông thôn đầu tư sản xuất góp phần giải quyết lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM.

Hoạt động xuất khẩu: Đẩy mạnh xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu. Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, mở rộng các mặt hàng chủ lực (dệt may, da giày, sản phẩm gỗ...) đã có đồng thời tích cực phát triển các mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới như nông thủy sản, sản phẩm cơ khí...Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, tận dụng tốt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước tham gia hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, nhất là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Phát triển thị trường nội địa, lưu thông hàng hóa: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; đầu tư xây mới, nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển mạng lưới phân phối, bán lẻ hàng hóa, các chuỗi liên kết cung ứng- tiêu thụ hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng.Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước, vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trước mắt tập trung phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các doanh nghiệp triển khai các biện pháp bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như: Chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau tết đặc biệt đối với những hàng hóa dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của phát luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá: Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án khuyến công từ nguồn kinh phí địa phương và trung ương trong các lĩnh vực: xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…; Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ Công thương, các hiệp hội ngành hàng chủ trì. Tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm hàng hoá. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại, các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trong nước và quốc tế; đồng thời tổ chức các hội chợ thương mại, các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

Về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương của các huyện, Thành phố Nam Định: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Triển khai rà soát quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, hoàn thành trong quí I/2021; các dự án xây dựng mới, mở rộng CCN theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Phát triển các làng nghề, ngành nghề có thế mạnh, truyền thống và khuyến khích phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; Phối hợp triển khai tích cực, có hiệu quả công tác khuyến công, xúc tiến thương mại ở địa phương; Thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển chợ, xây dựng mới các chợ trên địa bàn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Quản lý giám sát, cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bản lẻ LPG chai.

Các công tác trọng tâm khác: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát  Công ty Điện lực Nam định và các Chi nhánh trong công tác cung ứng điện, tiết kiệm điện, phân phối bán điện và đầu tư cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, rà soát để có phương án giảm thiểu các điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn. Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng; Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành. Thường xuyên đào tạo, tự đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất chính trị và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Triển khai, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành./.

 

N:Phòng KHTH

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định