Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 789
  • Tất cả: 964,625
Lượt xem: 331

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I - Những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng tháng năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 18,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,5% . Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ năm trước: cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép tăng 12,6%; quần áo may sẵn tăng 10,9%; khăn các loại tăng 10,6%; sợi các loại tăng 10,3%; bánh kẹo các loại tăng 9,5%, giày dép tăng 8,7%; nước tăng 8,6%; bia đóng chai tăng 7,2%,… 

Hoạt động thương mại

Xuất nhập khẩu: Giá trị hàng xuất khẩu tháng 3 ước đạt 198,2 triệu USD, tăng 32,3% so cùng kỳ. Giá trị hàng xuất khẩu quý I ước đạt 569,9 triệu USD, tăng 26,8% so cùng kỳ; trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương ước đạt 10,1 triệu USD, tăng 35,1%; Các doanh nghiệp địa phương ước đạt 171,1 triệu USD, giảm 2,8%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 388,7 triệu USD, tăng 46,1% so cùng kỳ; Giá trị hàng nhập khẩu tháng 3 ước đạt 108,3 triệu USD, tăng 1,1% so cùng kỳ. Giá trị hàng nhập khẩu quý I ước đạt 288,8 triệu USD, tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương đạt 10,7 triệu USD, tăng 40,5%; Các doanh nghiệp địa phương đạt 79,4 triệu USD, giảm 25,5%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 198,7 triệu USD, tăng 34,3% so cùng kỳ.

Thương mại nội địa: chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 1,78% so với tháng 12 năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 3 trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.012 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.598 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Quý I năm 2021, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị khối lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dung nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.015,2 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.627,9 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Có 5/11 nhóm mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chỉ số giá tiêu dùng nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,16%; Đồ uống thuốc lá tăng 0,47%; Giáo dục tăng 1,45%...

Một số kết quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương

Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch và các cơ chế chính sách: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành công thương năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tập trung chỉ đạo ngay từ ngày đầu năm triển khai kế hoạch 2021 về sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tổ chức thị trường nội địa, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Báo cáo xây dựng Chiến lược Phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn tiếp theo; Phối hợp với Cục XTTM triển khai “Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại” nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và từng bước hướng dẫn doanh nghiệp tự chủ trong các hoạt động thương mại điện tử; Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xét chọn ''Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020'' và ''Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021''.

Công tác quản lý thương mại: Tổng hợp về tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả, lực lượng hàng hóa, các điểm bán hàng thực phẩm an toàn cho người dân; Phối hợp Sở, ban, ngành,  UBND các huyện, thành phố Nam Định triển khai xây dựng “Bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid-19” để đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại các siêu thị, chợ; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu ứng phó với những diễn biến của dịch Covid-19; Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2021 theo chủ đề “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới“; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Công tác quản lý công nghiệp: Phối hợp với UBND các huyện thành phố  rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về việc thành lập CCN Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; Xây dựng Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021; Triển khai đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 theo nội dung văn bản số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương; Xây dựng các báo cáo: tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên và cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản và theo Thông tư số 15/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương; Tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện và thành phố Nam Định và chủ trương cho các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án tại cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Quản lý năng lượng: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh: chấp thuận vị trí đặt trạm biến áp 500kV Nhiệt điện Nam Định tại huyện Hải Hậu; chấp thuận hướng tuyến các công trình điện: Đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1- Hải Hậu thuộc dự án trạm biến áp 500kV Nhiệt điện Nam Định và đường dây đấu nối, đường dây và trạm biến áp110kV Hiển Khánh, đường dây và trạm biến áp110kV Nam Điền; đường dây 110kV Hải Hậu. Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch cho TBA 110kV Rạng Đông 1&2;  giải trình ý kiến của các Bộ, Ngành Trung ương về việc bổ sung quy hoạch điện sử dụng chất thải rắn; về đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn xin chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ bổ sung quy hoạch để đầu tư Nhà máy điện gió Nam Định tại huyện Giao Thủy; xây dựng báo cáo về việc ban hành và thực chính sách pháp luật về điện lực trên địa bàn tỉnh Nam Định gửi Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội; Báo cáo UBND tỉnh xem xét đề nghị của chủ đầu tư Dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định nâng công suất nhà máy điện rác lên 12MW; Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên năm 2021 khi hệ thống điện quốc gia xảy ra sự cố lớn dẫn đến không đủ nguồn cấp; Phối hợp với các ngành và Công ty Điện lực Nam Định thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 (tháng 10,11,12 năm 2020); và chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận thống nhất phương án cung cấp điện cho KCN Mỹ Thuận; rà soát hàng lang lưới điện cao áp đi qua dự án xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ và máy nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Phúc Lộc tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc; Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các chủ đầu tư; Xây dựng văn bản Đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định và báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt “Điều chỉnh quy mô công suất TBA 110kV KCN Rạng Đông 1 từ công suất 2x25MVA thành 2x63MVA, điện áp 110/22kV, đưa máy biến áp T1+T2 vào vận hành giai đoạn 2021-2025 để cấp điện cho Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông” thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016÷2025, có xét đến năm 2035; Tổ chức rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng cung cấp điện tỉnh Nam Định; rà soát tổng hợp về phát triển điện mặt trời; Tổng hợp tình hình sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020; Tham gia ý kiến cải tạo, nâng cao khoảng cách đường dây 110kV lộ DZ 171E3.10 Nghĩa Hưng - 172 E3.12 Nam Ninh phạm vi ảnh hưởng đường đầu cầu Quần Liêu/Km21+554 dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Thẩm định 06 công trình điện. Tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án.

Công tác kỹ thuật an toàn môi trường: Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của ngành công thương trong dịp Tết nguyên đán và Lễ hội xuân 2021. Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP trong Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại 02 huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác hậu hiểm về an toàn thực phẩm  theo Kế hoạch số 22/KH-UBND tỉnh Nam Định; Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Tăng cường công tác an, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo an toàn hóa chất, báo cáo quản lý an toàn thực phẩm, tình hình sản xuất rượu thủ công, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Công Thương theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp đề xuất dự án khoa học công nghệ thực hiện chương trình nông thôn, miền núi năm 2022; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; Thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm lĩnh vực công thương cho 02 cơ sở; cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 01 cơ sở; góp ý đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các doanh nghiệp; thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực ven biển huyện Giao Thủy; tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí và thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu Trường An.

Công tác thanh tra: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Thanh, kiểm tra năm 2021 được ban hành tại Quyết định số 992/QĐ-SCT ngày 18/12/2020 của Sở; Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 145/KH-SCT ngày 18/02/2021 của Sở về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 163/KH-SCT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Xây dựng báo cáo tổng kết chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC (Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng); Báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2021; Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động thủ tục hành chính theo quy định. Rà soát và triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Công Thương.

Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình Khuyến công địa phương đợt I/2021: Dự kiến 07 Chương trình (Trong đó 01 Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, 06 chương trình ứng dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất); Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trong đợt I năm 2021. Cụ thể: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm như: Hội chợ Công thương Quảng Ngãi năm 2021 từ 14/04 đến 17/04/2021 tại thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Hội chợ Ocop Quảng Ninh từ 28/4 đến 03/5/2021, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Hội nghị kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp với các Doanh nghiệp xuất khẩu tại Đắk Lắk từ 03-04/5/2021 tại thành phố Buôn Ma Thuột; Hội chợ sản phẩm Công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2021 từ ngày 25/5 đến 31/5/2021 tại thành phố Huế; Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 21 - AgroViet 2021 vào quý III/2021 tại thành phố Hà Nội.

Công tác cải cách hành chính: Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Phối hợp cùng Sở Thông tin và truyền thông tiến hành chuyển đổi áp dụng chữ ký số trên thiết bị di động; Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở, đặc biệt chú trọng về quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; Xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Lập sổ sách theo dõi tiếp nhận hồ sơ rõ ràng, đầy đủ. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết theo đúng quy định và thực hiện 100% trên môi trường mạng.

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021.

Tổng hợp các đề xuất của UBND các huyện, thành phố về việc phân hạng chợ, báo cáo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định; Phối hợp với Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản tại địa phương.

 Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thường xuyên nắm bắt và báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp của các huyện, thành phố Nam Định, các cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp trọng điểm...; Hướng dẫn các huyện, thành phố Nam Định bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021.

Phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định, đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án phát triển kết cấu hạ tầng cung cấp điện tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tham gia Tổ giúp việc và theo dõi dự án Nhiệt điện BOT Nam Định.

 Chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định và các đơn vị có liên quan  đóng góp ý kiến về dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 và triển khai các chương trình  hưởng ứng chương trình “Giờ trái đất” năm 2021;

 Triển khai công tác hưởng ứng tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  năm 2021 tới các đơn vị trong ngành Công Thương.

Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Trung Đức; Công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực hóa chất tại Công ty TNHH Khoa học Công nghệ hóa học Rongchang; Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn  trong cơ quan tổ chức, đơn vị; Thường xuyên quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình Khuyến công, Chương trình Xúc tiến thương mại đợt I năm 2021. Xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình Khuyến công, Chương trình Xúc tiến thương mại đợt II năm 2021.

Tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng Sở; Rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Triển khai các công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong lĩnh vực ngành Công thương./.

N:Phòng KHTH
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định