Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 784
  • Tất cả: 964,620
Lượt xem: 153

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật

trong hoạt động chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức

 

Ngày 16/4/2021, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Kết luận kiểm tra số 05/KL-K.Tr về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra, Thanh tra sở Công Thương thông báo công khai nội dung Kết luận kiểm tra như sau.

A. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức.

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy trong kỳ kiểm tra, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức cơ bản đã thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động chiết nạp khí LPG tại các Điều 16 quy định về điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường; Điều 23 quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai; Điều 48 an toàn đối với bồn chứa khí; Điều 50 an toàn đối với trạm nạp LPG vào chai; Điều 54 an toàn trong vận chuyển LPG bằng Ô tô; Điều 57 an toàn đối với kho chứa chai LPG tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ quy định về kinh doanh khí; hướng dẫn tại Thông tư 35/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký nhãn hàng hóa. Có đầy đủ hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, trạm nạp LPG vào chai

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động còn một số tồn tại sau:

- Chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp.

- Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt đã hết hạn.

- Việc bảo quản vỏ chai LPG chưa đảm bảo.

II. KIẾN NGHỊ

Để làm tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh khí trong những năm tiếp theo, Chánh thanh tra Sở Công Thương yêu cầu:

- Công ty cần phát huy các kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên và đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động chiết nạp LPG vào chai theo các quy định của pháp luật.

-  Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp.

- Bổ sung, làm lại các giấy tờ đã và sắp hết thời hạn hiệu lực(Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt) để đảm bảo hoạt động của công ty đúng theo quy định pháp luật.

- Đầu tư kho bãi  làm mái che để khắc phục việc tồn chứa, bảo quản chai LPG  để ngoài trời.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các phòng ban, bộ phận nhằm thực hiện tốt các công việc theo quy định; đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ, chú trọng việc đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị nhất là đối với hệ thống kho tàng, bến bãi.

Báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản gửi về thanh tra Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Trên đây là Thông báo Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Đức của Chánh thanh tra Sở Công Thương./.
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định