https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 3 350
  • Tất cả: 1440192
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổng hợp, lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Công Thương theo yêu cầu và quy định của các cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam;

- Chủ trì, tổ chức việc kiểm tra, xác định năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân xuất khẩu hàng dệt may và các thủ tục về xuất nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật;

-  Quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc cấp giấy phép và kiểm tra hoạt động theo giấy phép đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định và phân cấp của Bộ Công Thương.

5.  Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

6. Về hội nhập kinh tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Tích cực phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về công thương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Về quản lý cạnh tranh:

- Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

9. Về phòng vệ thương mại:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;

- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;

- Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3648409

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Bùi Minh Thúy

Trưởng phòng

2

Nguyễn Huy Hoàng

Phó phòng

3

Phạm Chính Nghĩa

Chuyên viên

4

Trần Thị Hải Yến

Chuyên viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang