https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 3 291
  • Tất cả: 1440133
Phòng Quản lý Công nghiệp
Phòng Quản lý Công nghiệp

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng phương án, kế hoạch, đề án phát triển các ngành công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đề xuất tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh về khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý các cụm công nghiệp.

3. Tham mưu cho lãnh đạo Sở việc xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh việc thành lập, mở rộng CCN; đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện dự án thành lập, mở rộng CCN theo quy định.

5. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh tổ chức Hội đồng đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

6. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; tham mưu cho lãnh đạo Sở về các vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.

8. Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng, trình các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và hướng dẫn, thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo thẩm quyền của Sở (trừ các công trình năng lượng, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp).

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp của thành phố và các đơn vị có liên quan.

11. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, tình hình sản xuất, đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

12. Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện. Hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp Quốc gia.

13. Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức bình xét, đề xuất danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ trong các doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

14. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động Khuyến công địa phương và trung ương trên địa bàn tỉnh theo quy định, giúp hội đồng thẩm định của Sở xét duyệt dự án, đề án khuyến công địa phương; kiểm tra và nghiệm thu cơ sở đề án, dự án khuyến công trung ương và địa phương; hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các dự án, đề án khuyến công của Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, các đơn vị, doanh nghiệp theo quy định. Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến công địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Sở, tỉnh và Bộ Công Thương.

15. Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3648409

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Phan Thùy Linh

Trưởng phòng

2

Hoàng Tiến Dũng

Phó phòng

3

Trần Văn Đồng

Chuyên viên

4

Trịnh Thị Sang

Chuyên viên

5

Nguyễn Tiến Đạt

Chuyên viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang