https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 3 353
  • Tất cả: 1440195
Phòng Quản lý Thương mại
Phòng Quản lý Thương mại

1. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ…và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2. Khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

3. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về mức dự trữ lưu thông, biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

4. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn;

6. Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tham mưu cho Sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thực hiện kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Quản lý hoạt động về bảo vệ người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại tỉnh, tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3648409

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng

2

Vũ Minh Tuân

Phó phòng

3

Ngô Thanh Chương

Chuyên viên

4

Phạm Thị Hà Thanh

Chuyên viên

5

Đặng Thị Thùy Anh

Chuyên viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang