https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 3 361
  • Tất cả: 1440203
Thanh tra Sở
Thanh tra Sở

1. Chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;

3. Chủ trì, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác pháp chế tại Sở Công Thương;

4. Thực hiện công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

6. Đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, xử lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương vượt thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật;

7. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện;

8. Thống kê, tổng hợp các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra sở theo qui định;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công.

  Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3648409

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Bùi Hồng Minh

Chánh Thanh tra

2

Trần Văn Hồng

Phó chánh Thanh tra

3

Lại Bích Thủy

Thanh tra viên

4

Nguyễn Thái Sơn

Chuyên viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang