https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 3 426
  • Tất cả: 1440268
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại đã được phê duyệt;

3.  Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh;

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại nội địa, xuất khẩu tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tại địa phương;

          5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại trong và ngoài nước;

     - Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước cho các cơ quan quản lý định hướng sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp địa phương lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thị trường;

6.Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về khuyến công và xúc tiến thương mại cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công, hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh;

7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại và tham gia hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tại địa phương;

8. Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công và xúc tiến thương mại; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút phát triển, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Nam Định;

9. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương trong các lĩnh vực: khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; phát triển sản phẩm, môi giới thương mại, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác;

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương: sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; được thu các khoản dịch vụ tư vấn, đóng góp, phí, lệ phí, hoa hồng, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua các hoạt động nêu trên;

11. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm theo các đề án, nội dung khuyến công; tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và chính sách khuyến công theo quy định của pháp luật.

         12.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định;

13.  Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại;

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

 Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0912832338

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Văn Tung

Giám Đốc

2

Vũ Thanh Khuê

Phó Giám đốc

3

Vũ Thị Phi Thùy

Phó Giám đốc

4

Hoàng Ngọc Thông

Trưng phòng

5

Đoàn Mạnh Long

Chuyên viên

6

Vũ Ngọc Anh

Chuyên viên

7

Nguyễn Xuân Trường

Chuyên viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang