https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 3 287
  • Tất cả: 1440129
Văn phòng Sở
Văn phòng Sở

1. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ:

- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, xây dựng  kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Sở;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động (CBCCVC, HĐLĐ) của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, tử tuất, thôi việc, quản lý hồ sơ CBCCVC, HĐLĐ và các chế độ chính sách khác theo quy định;

- Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCCVC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCCVC hằng năm.

2. Công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính nhà nước, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở;

- Quản trị mạng máy tính, quản lý phần mềm dùng chung của Sở;

- Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp, xây dựng dự toán  thu - chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở. Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công, kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh;

- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (tự chủ) và các nguồn không tự chủ như: Kinh phí quy hoạch, chương trình dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa…;

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính- kế toán.

4. Công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở:

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các tài liệu liên quan đến chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư – lưu trữ theo quy định;

- Xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở.

5. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan;

- Thường trực, giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan; Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

6. Công tác Hành chính - Quản tri:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy tại Văn phòng Sở;

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định;

- Công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định;

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCCVC cơ quan;

- Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ cơ quan. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

  Địa chỉ liên hệ: 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3648409

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Vũ Công Toàn

Chánh Văn phòng

2

Bùi Đình Chiến

Phó Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chánh Văn phòng

4

Trần Thị Đông Hà

Chuyên viên

5

Đỗ Diệu Linh

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Phương Thúy

Chuyên viên

7

Đinh Lan Hương

Chuyên viên

8

Nguyễn Cao Cường

Nhân viên

9

Vũ Quốc Tùng

Lái xe

10

Đặng Thị Hồng

Nhân viên

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang