https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 3 257
  • Tất cả: 1440099
Thông báo kết luận kiểm tra Về việc kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Nam Định

Ngày 30/03/2022, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Kết luận kiểm tra số 10/KL-K.Tr Về việc kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Nam Định.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra, Thanh tra sở Công Thương thông báo công khai nội dung Kết luận kiểm tra như sau.

A. NỘI DUNG THANH TRA

Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Nam Định.

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

1. Những nội dung đã làm được

Trong kỳ kiểm tra, phòng Quản lý Năng lượng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đươc giao trên các lĩnh vực như công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành, các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương; quản lý hoạt động quy hoạch, phát triển ngành năng lượng đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở trong năm 2021 và quý I năm 2022.

Chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ và công chức theo quy định.

Thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức.

Việc nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” của phòng, được thực hiện theo đúng quy trình quy định, các hồ sơ đều giải quyết đúng thời hạn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được phòng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

 Với kết quả đã đạt được, năm 2021 phòng Quản lý Năng Lượng đã nhận được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 01 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 cá nhận nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương.

2. Những mặt còn hạn chế

- Việc lưu trữ hồ sơ chưa ngăn nắp, khoa học;

- Triển khai sử dụng các phần mềm quản lý vào công việc chưa đáp ứng cao theo yêu cầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về Công Thương trên địa bàn tỉnh.

II. KIẾN NGHỊ

 Đề nghị phòng Quản lý Năng lượng phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác quản lý, phân công công việc, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 516/QĐ-SCT ngày 02/6/2021 của Sở Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Nam Định.

- Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của phòng trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt việc triển khai sử dụng các phần mềm quản lý vào công việc, công tác lưu trữ hồ sơ cần phải khoa học, hợp lý.

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức.

Trên đây là thông báo Kết luận kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của phòng Quản lý năng lương Sở Công Thương Nam Định của Chánh thanh tra Sở Công Thương./.

    

Nơi nhận:

- Website Sở (để đăng tải);

-  Lưu:  VP, HSĐTT.

CHÁNH THANH TRA

Bùi Hồng Minh

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang