https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 532
  • Trong tuần: 6 415
  • Tất cả: 1221861
Vai trò của Khuyến công trong việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương, sự phối kết hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Nam Định với Cục Công Thương địa phương trong hướng dẫn, triển khai các hoạt động khuyến công đã góp phần quan trọng trong việc động viên, huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ, tiếp sức, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân thấy rõ hơn vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề để từ đó tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đầu tư phát triển trong sản xuất kinh doanh.

Để triển khai tốt các nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả thiết thực đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Trên cơ sở Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế hoạt động Khuyến công tỉnh Nam Định trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trên cơ sở kinh phí khuyến công được UBND tỉnh giao cho Ngành, hoạt động khuyến công tăng cả về số lượng các đề án được hỗ trợ, chất lượng và hiệu quả đề án đã đem lại hiệu quả rất thiết thực đối với các cơ sở CNNT. Góp phần động viên, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển.

Cụ thể Trung tâm đã triển khai các nội dung hỗ trợ khuyến công như:

- Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm cung cấp số lao động sau khi được đào tạo vào làm việc tại các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài khu vực, hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa để mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.  

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn nhằm áp dụng các giải pháp về quản lý, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường.

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có những sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Hoạt động khuyến công đã ngày càng được quan tâm và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sự chuyển dịch lao động giữa các ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển nông thôn mới.

N: Trung tâm KC&XTTM

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang