image bannerThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 832
  • Trong tuần: 5 302
  • Tất cả: 1487183
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Kế hoạch nêu rõ mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành,  trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

04 nội dung được tập trung triển khai thực hiện theo Kế hoạch gồm:

(1) Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(2) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan

(3) Tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(4) Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương

Căn cứ nội dung Kế hoạch này các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất) xem xét, quyết định. 

Nguồn: Phòng Quản lý Thương mại

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 03/GP-TTĐT-STTTT ngày 26/10/2023.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang