Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 4 523
  • Tất cả: 1121479
Sở Công Thương Nam Định triển khai thực hiện đề án 06

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 27-KH/TCTTKĐA ngày 08/4/2022 ban hành kế hoạch hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 209/KH-SCT ngày 07/3/2022 và quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, điện tử, mạng xã hội, website Sở, các cuộc họp cơ quan về nội dung, mục đích tầm quan trọng của Đề án số 06. Phối hợp với VNPT Nam Định khảo sát, đánh giá việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của Sở để phục vụ cho việc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh.Thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên và cử cán bộ đầu mối triển khai thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 

          Trong thời gian tới, Sở Công Thương phối hợp với các ngành để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở; Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính online, thanh toán điện tử, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính; điện tử hóa, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn.
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478 - Email đường dây nóng: socongthuongnamdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang