image bannerThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Lịch sử phát triển ngành Công Thương Việt Nam

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra tuyên cáo về Nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Kinh tế quốc gia. Ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, ngành Công Thương đã có những biến đổi quan trọng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng của đất nước. Năm 1955, Bộ Công Thương tách ra thành Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp. Năm 1958, Bộ Thương nghiệp tách ra thành Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương. Năm 1960, Bộ Công nghiệp tách thành Bộ Công nghiệp nặng và Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm 1969, Công nghiệp nặng tách thành Bộ Cơ khí và Luyện kim, Bộ Điện và Than, Tổng cục Hóa chất. Năm 1981, Bộ Điện và Than tách thành Bộ Mỏ và Than và Bộ Điện lực, đến năm 1987 lại nhập thành Bộ Năng lượng. Năm 1988, Bộ Ngoại thương hợp nhất với một bộ phận của Ủy ban hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Căm-pu-chia thành bộ Kinh tế đối ngoại. Năm 1990, thành lập Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất Bộ Cơ khí và Luyện kim, Tổng cục Mỏ và địa chất, Tổng cục Hóa chất, Tổng cục Dầu khí, Tổng cục Điện tử và Tin học; thành lập Bộ Thương nghiệp trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội thương, Bộ Vật tư và Bộ Kinh tế đối ngoại, đến năm 1991 đổi tên thành Bộ Thương mại và Du lịch. Năm 1992, Bộ Thương mại và Du lịch được đổi tên thành Bộ Thương mại. Năm 1995, Bộ Công nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Năng lượng.

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa XII thông qua Nghị quyết số 01/2007/QH12 hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương hiện nay.

Ngày 02 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam”.

Sở Công Thương tỉnh Nam Định được thành lập ngày 01/4/2008  trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh Nam Định.  

Trải qua quá trình phấn đấu liên tục, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước và xây dựng tỉnh nhà phát triển.

               Thành quả xây dựng và phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh nhà đạt được trong 70 năm qua là rất đáng được ghi nhận. Nhất là những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có những bước phát triển đáng kể, tăng cao theo từng giai đoạn. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, với tên gọi có thể không giống nhau, ngành Công Thương luôn tiên phong, khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tự hào về sự phát triển của ngành và khẳng định ngành Công Thương là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế có những đóng góp quan trọng và tích cực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 03/GP-TTĐT-STTTT ngày 26/10/2023.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang